20.06.2023

GOTOWI NA
PRZYSZŁOŚĆ

Konferencja

INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
Gotowi na przyszłość – przedsiębiorcy w obliczu zmian
Warszawa, 20 czerwca 2023 r.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

PRELEGENCI

Łukasz Rymarz

Łukasz Rymarz

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wykonujący swoje zadania w ramach Samodzielnego Stanowiska ds. Wyrobów Budowlanych. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Rady UE ds. Harmonizacji Technicznej (Wyroby budowlane) prowadzącej obecnie prace legislacyjne dotyczące projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

R.Geryło_fot.ITB

dr inż. Robert Geryło

Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych. Prezydent Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa ENBRI. Wiceprzewodniczący Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie.

Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa. Postrzega technikę budowlaną w Polsce jako jeden z podstawowych obszarów wdrożeń innowacji oraz skutecznej współpracy nauki z biznesem, odpowiadającej na współczesne wyzwania efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Grzegorz Ścibisz GS_foto

Grzegorz Ścibisz

Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i BHP w TAURON Wytwarzanie. Systemami zarządzania zajmuje się ponad 20 lat – przede wszystkim praktycznie: wdrażając, utrzymując i audytując. W szczególności specjalizuje się w systemach zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, a także ich powiązaniu z innymi systemami i zagadnieniami, jak zarządzanie energią, CSR i ESG. Aktualnie poza systemami zarządzania zajmuje się również zagadnieniami compliance.

Wieloletni członek zarządu Polskiego Forum ISO 14000 – stowarzyszenia zrzeszającego audytorów i weryfikatorów środowiskowych oraz firmy posiadające wdrożony system zarządzania środowiskowego, dziś w Forum w roli Dyrektora Projektu ESG.

g_farenyuk

prof. dr Gennadiy Farenyuk

Director of The State Research Institute of Building Constructions (NIISK), Ukraine
Head of National Technical Committee 302 „Energy efficiency of buildings and structures”, Professor at National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Current activity: inspection of civil structures aimed at assessing damages and providing engineering solutions for reconstruction; development of characteristic engineering solutions for damaged buildings; implementation of European Standards into the Ukrainian legislative field.
Achievements: significant contribution to the national regulatory framework for energy efficiency, energy certification of buildings and thermal insulation; development of State Construction Norms for the purposes of establishing basic requirements for construction works in Ukraine; participation in the implementation of REGULATION (EU) No 305/2011 to the Ukrainian legislative field; author of over 210 research studies, including 2 monographs, 5 books and 20 booklets.

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński,

prof. Instytutu

Od 2010 r. związany jest z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Badań Ogniowych oraz Profesora Instytutu. Jest także członkiem zarządu stowarzyszenia SFPE Europe i wiceprezesem jego polskiego oddziału. Jest autorem 34 recenzowanych artykułów publikowanych w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Członek Podkomitetu ds. Badań Naukowych stowarzyszenia IAFSS. Laureat nagród: 2018 NFPA Harry C. Bigglestone Award; 2019 Jack Watts Award; 2020 SFPE 5 Under 35. Członek rady redakcyjnej „Fire Technology” oraz zastępca redaktora naczelnego „Fire” i „SFPE Europe Online Magazine”. W wolnym czasie prowadzi podcast o nauce pożarniczej pod adresem www.firescienceshow.com

Justyna Beczkowicz

mgr inż. Justyna Beczkowicz

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w specjalności konstrukcje budowlane. Od 2006 r. zdobywała praktykę zawodową na budowach dużych inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy i Otwocka. W latach 2008 – 2014 pracowała w branży deskowań budowlanych. Z Instytutem Techniki Budowlanej związana od 2015 r., gdzie rozpoczęła pracę w Zakładzie Aprobat Technicznych (obecnie Zakład Oceny Technicznej). Jest autorką wielu Aprobat Technicznych ITB, Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych. Czynnie współpracuje z Europejską Organizacją ds. Oceny Technicznej biorąc udział w pracach grup roboczych EOTA oraz w opracowywaniu Europejskich Dokumentów Oceny będących podstawą do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.

W.Baraniak_foto

mgr inż. Wojciech Baraniak

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2002 r. zdobywał doświadczenie w zakresie oceny wyrobów budowlanych jako pracownik Zakładu Certyfikacji COBR PEWB „Metalplast”, a następnie Zakładu Certyfikacji ITB. W latach 2007 ÷ 2011 pracował w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, jako laborant, a następnie inżynier kontroli jakości. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy na Politechnice Poznańskiej. Od 2011 roku specjalista w Zakładzie Aprobat Technicznych ITB (obecnie Zakład Oceny Technicznej). Prowadzi procedury związane z wydawaniem Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych oraz Rekomendacji Technicznych ITB. Bierze udział w opracowywaniu Europejskich Dokumentów Oceny, współpracując z jednostkami oceny technicznej w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej.

Jarosław Szulc zdjecie

dr inż. Jarosław Szulc

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Od 1989 r. zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie na stanowisku z-cy kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu oraz kierownika Pracowni Konstrukcji Budowlanych. W latach 2005-15 wykładowca akademicki w SGGW, promotor ok. 50 prac dyplomowych, a od 2010 r. wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W 2002 r. uzyskał w ITB stopień naukowy dra nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: konstrukcje żelbetowe.

Projektant wielu obiektów budowlanych w kraju i za granicą. Opracował ok. 200 ekspertyz technicznych dotyczących złożonych zagadnień konstrukcji budowlanych. Autor/współautor ok. 150 publikacji. Członek Komitetów Technicznych PKN oraz National Geographic Society.

Sulik Paweł zdjecie

dr inż. Paweł Sulik

Inżynier budownictwa

Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Zawodowo jest związany z sektorem budownictwa, początkowo jako pracownik naukowy w PL, w której obronił rozprawę doktorską poświęconą konstrukcjom żelbetowym. Od 20 lat zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej. Od wielu lat współpracuje ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, gdzie realizuje się, kształtując kolejne pokolenia inżynierów i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Do podstawowych zainteresowań naukowo-badawczych, w których się specjalizuje należą zagadnienia dotyczące konstrukcji budowlanych oraz bezpieczeństwa pożarowego. Członek Komitetów Technicznych PKN. Autor i współautor opinii i ekspertyz budowlanych oraz publikacji z zakresu budownictwa.

PROGRAM

Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00

Otwarcie konferencji

11.00 – 11.10

Nowe rozporządzenie UE dotyczące wyrobów budowlanych (MRiT, Łukasz Rymarz)

11.10 – 11.25

Taksonomia UE w odniesieniu do inwestycji budowlanych (ITB, dr inż. Robert Geryło)

11.25 – 11.40

Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające z obowiązku raportowania z zakresie zrównoważonego rozwoju (PF ISO 14000, Grzegorz Ścibisz)

11:40 – 11:55

Odbudowa Ukrainy – szansa dla sektora budownictwa (NIISK, prof. dr Gennadiy Farenyuk)

11:55 – 12:10

Przerwa kawowa

12:10 – 12:40

Sztuczna inteligencja w budownictwie – szansa czy zagrożenie (ITB, dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu)

12:40 – 12:55

Innowacje w EOTA – nowoczesne wyroby budowlane w Europejskich Dokumentach Oceny (ITB, mgr inż. Justyna Beczkowicz)

12:55 – 13:10

Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem –moduły fotowoltaiczne jako komponenty wyrobów budowlanych podlegających ocenie (ITB, mgr inż. Wojciech Baraniak)

13:10 – 13:25

Adaptacja budynków do zmian klimatu (ITB, dr inż. Jarosław Szulc, mgr inż. Jan Sieczkowski)

13:25 – 13:40

Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – nowe wyzwania (ITB, dr inż. Paweł Sulik)

13:40 – 13:55

Dyskusja

13:55 – 14:15

Networking lunch

14.15 – 15.45

Aula Syriusz, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

Tel: +48 22 57 96 132

E-mail: konferencja@itb.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

back to top